Gå til innhold

Retninger på TIP

Transport og logistikk

Hva er TIP? expand_more
Illustrasjonsbilde av bygninger

Vg2 transport og logistikk handler om å gi elevene grunnleggende bransjekompetanse. Opplæringen skal gi elevene kunnskap og ferdigheter innenfor regelverk, planlegging, risikovurdering, sikker utførelse og dokumentasjon i arbeidet forankret i bærekraftig utvikling og verdiskapning. Teknologiske og digitale hjelpemidler, automatiserte og robotiserte løsninger og behov for å utvikle nye løsninger vil stå sentralt.

Kjerneelementer i faget er: Teknologi, produksjon og dokumentasjon, samhandling og HMS.