Gå til innhold

RETNING PÅ TEKNOLOGI

Løs global oppvarming

Les mer expand_more

Derfor nytter det

Mer norsk industri = mindre globale utslipp

Det meste du ser rundt deg er produsert industrielt, enten i Norge eller et annet sted i verden. I fremtiden må vi produsere det vi trenger smartere og mer miljøvennlig. Norsk industri er drevet av vannkraft og er verdensledende i å redusere miljøutslipp. Mer norsk industri gir derfor mindre globale utslipp!

Bidra selv

For deg som er lei av å bare prate om løsninger

Vi redder ikke miljøet med snakk. De fleste som jobber for å redusere klimagassutslippene peker på at industrien må finne og gjennomføre løsningene. På VGS-linja Teknologi vil du bli med på det store arbeidet vi er i gang med, og du vil gjøre noe for miljøet.

Slik kan du bidra

Smartere roboter = mindre CO2 utslipp

Smartere roboter kan gjøre at vi får mer effektive maskiner.

Å finne løsninger for å gjøre industrien mer bærekraftig

I Norge utvikler industrien ny miljøteknologi for havvind, karbonfangst og matproduksjon. Vil du bidra?

Fange og lagre CO2

Industrien jobber nå med løsninger som fanger CO2-utslipp og lagre denne i reservoarer. Dette tror vi blir et svært viktig virkemiddel for å redusere CO2-nivået i atmosfæren.

En bærekraftig oppdrettsnæring

I Norge produseres det daglig laksemiddag til flere millioner personer. Vi trenger smarte hoder og hender for å utvikle nye løsninger for å løse miljøutfordringene i bransjen.

Energiproduksjon til havs

En av de store satsingene i årene som kommer er havvind. Offshore-næringen står klare til å utvikle, produsere og drifte nye vindmølle-løsninger til havs.

Å vedlikeholde og reparere maskiner

Maskiner trenger tilsyn for å fungere. Big data forandrer måten vi gjør dette på - men vi trenger teknologiiinteresserte unge for å bruke denne teknologien.

Derfor

Derfor bør du velge Teknologi

Velger du å gå linjen Teknologi og industri vil du få muligheten til å jobbe med å løse fremtidens miljøutfordringer. Det er stort behov for arbeidskraft i årene fremover. I tillegg er det mange ulike retninger du kan velge. Enten du vil jobbe foran et mikroskop, en pc eller jobbe praktisk med maskiner.