Gå til innhold


Er du nøyaktig og liker å jobbe praktisk samtidig som du tar i bruk ny teknologi? Programmering, automatisering og robotisering vil være sentralt i fremtidens produksjon. Jobb i sveisefaget finnes mange steder; i mekaniske verksteder, i bygg og i skips-, olje- og gassindustrien.

Sveisefaget omfatter sveising av både store og små konstruksjoner, rør og komponenter som produseres i norsk industri. I tillegg gir faget innsikt i fremtidsrettet kompetanse innen robotisering og automatisering av sveiseprosessen. Anvendelse av moderne teknologi, der programmering, automatisering og robotisering vil være sentralt i fremtidens produksjon.

Kjerneelementer i faget er: Teknologi og digitalisering, egenkontroll, dokumentasjon og produksjon, HMS og samhandling.