Gå til innhold


Som industrimontør monterer, tester og kontrollerer du maskiner og utstyr til både industri og skipsverft. Arbeid med ny teknologi og praktisk arbeid vil gå “hånd i hånd”.

Industrimontørfaget handler om å danne et grunnlag for yrkesutøvelse innenfor montering, testing, vedlikehold og produktkontroll av tekniske og industrielle produkter. Opplæringen skal gi en helhetlig forståelse av montasje og testing fra råvare til ferdig produkt. Kunne anvende moderne teknologi og verktøy til montasje, kontroll, måling og vedlikehold samtidig som miljøvennlige løsninger vil stå i fokus er sentralt.

Kjerneelementer i faget er: Produktkontroll og dokumentasjon, teknologi og produksjon, samhandling og HMS.