Gå til innhold


Arbeidslivet er i endring. Digitalisering og automatisering blir en større del av arbeidshverdagen for industrimekanikeren når maskiner og utstyr skal vedlikeholdes, lages, monteres og repareres. Som industrimekaniker er du allsidig og du vil bidra til å dekke arbeidslivets behov for utvikling.

Med innsikt i digitalisering og automatisering møter du, som industrimekaniker, samfunnets krav til forbedringer og bærekraftig utvikling og du bidrar til å dekke arbeidslivets behov for utvikling og tverrfaglig kompetanse. Industrimekanikerfaget utøves med kreativitet og fokus på bærekraftig ressursutnyttelse.

Kjerneelementer i faget er: HMS, teknologi, produksjon og dokumentasjon, og samhandling.