Gå til innhold

I CNC-maskineringsfaget bruker du datamaskin til å styre mekaniske maskiner som bearbeider materialer. Å kunne benytte digitale hjelpemidler og ny teknologi er viktig i arbeidshverdagen.

CNC-Maskineringsfaget gir kompetanse innen sponfraskillende bearbeiding, innen dreiing, fresing, boring, ved hjelp av manuelle og CNC-styrte maskiner. Faget er i høy grad automatisert og har selvgående prosesser. Derfor blir kunnskap og kompetanse om digitale hjelpemidler og nye programmeringsmetoder viktig.

Kjerneelementer i faget er: Teknologi, produksjon og dokumentasjon, samhandling og HMS.