Gå til innhold

Liker du å jobbe med biler og motorsykler? Liker du å “skru” samtidig som du tar i bruk ny teknologi? Da er Vg2 kjøretøy noe for deg.

Vg2 kjøretøy skal bidra til grunnleggende kompetanse innenfor feilsøking og vedlikehold på ulike typer kjøretøy. Opplæringen omfatter arbeid på mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter og systemer. Faget skal gi deg kompetanse innen valg av riktige reservedeler og innkjøp av disse. Grunnleggende IT opplæring rettet mot feilsøking for å møte bransjens krav til problemløsningen innenfor dagens og fremtidens nøkkelteknologier i kjøretøy vil være sentralt.

Kjerneelementer i faget: Teknologi, produksjon og dokumentasjon, og HMS.