Gå til innhold

LÆR HVORFOR

Mer norsk industri = Mindre utslipp

Les mer expand_more

Norsk industri er verdensledene i å redusere miljøutslipp

Det meste du ser rundt deg er produsert industrielt, enten i Norge eller et annet sted i verden. I fremtiden må vi produsere det vi trenger smartere og mer miljøvennlig. Norsk industri er drevet av vannkraft og er verdensledende i å redusere miljøutslipp. Mer norsk industri gir derfor mindre globale utslipp!

Dette gjør norsk industri

Smartere roboter = mindre CO2 utslipp

Smartere roboter kan gjøre at vi får mer effektive maskiner.

Å finne løsninger for å gjøre industrien mer bærekraftig

I Norge utvikler industrien ny miljøteknologi for havvind, karbonfangst og matproduksjon. Vil du bidra?

Fange og lagre CO2

Industrien jobber nå med løsninger som fanger CO2-utslipp og lagre denne i reservoarer. Dette tror vi blir et svært viktig virkemiddel for å redusere CO2-nivået i atmosfæren.

En bærekraftig oppdrettsnæring

I Norge produseres det daglig laksemiddag til flere millioner personer. Vi trenger smarte hoder og hender for å utvikle nye løsninger for å løse miljøutfordringene i bransjen.

Gjenvinning

Gjenvinningsfaget handler om å påvirke utviklingen av et bærekraftig samfunn med lave utslipp.

Energiproduksjon til havs

En av de store satsingene i årene som kommer er havvind. Offshore-næringen står klare til å utvikle, produsere og drifte nye vindmølle-løsninger til havs.

Å vedlikeholde og reparere maskiner

Maskiner trenger tilsyn for å fungere. Big data forandrer måten vi gjør dette på - men vi trenger teknologiiinteresserte unge for å bruke denne teknologien.

Derfor bør du bli ingeniør

Det er stort behov for arbeidskraft i årene fremover. Velger du å bli ingeniør vil du få muligheten til å jobbe med å løse fremtidens miljøutfordringer.